Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Badanie zaburzeń osobowości (test SCID)

Badanie zaburzeń osobowości (test SCID) W czym może pomóc diagnoza osobowości? Dzięki diagnozie osobowości dowiesz się, jak funkcjonujesz w relacjach i jaki jest Twój rys lub typ osobowości. Profil osobowości wskazuje obszary, w których utrwalone i sztywne schematy mogą utrudniać satysfakcjonujące funkcjonowanie w relacjach. Diagnoza osobowości może być pierwszym krokiem do zmiany nieadaptacyjnych wzorców zachowań […]

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna to indywidualne zajęcia, których celem jest wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych. Ukierunkowane są na wszechstronny rozwój zdolności poznawczych oraz technik przyswajania wiedzy. Terapia pedagogiczna kierowana jest do: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które są w grupie ryzyka dysleksji, nastolatków z trudnościami szkolnymi, osób, które przejawiają nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym, dzieci z niepełnosprawnością […]

Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności CBT-I

Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności CBT-I Psychoterapia poznawczo-behawioralna CBT-I jest zalecaną, psychologiczną metodą leczenia zaburzeń snu, w tym bezsenności, trudności z zasypianiem czy nocnych wybudzeń. Na czym polega poznawczo-behawioralna terapia bezsenności (CBT-I)? CBT-I jest metodą niefarmakologiczną – nie wymaga stosowania leków na bezsenność. Składa się z określonych technik terapeutycznych, które okazały się skuteczne w leczeniu bezsenności w […]

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

TUS – Trening Umiejętności Społecznych Czym jest Trening Umiejętności Społecznych? To zajęcia indywidualne lub warsztaty grupowe ukierunkowane na uczenie się przez dzieci i młodzież najważniejszych kompetencji społecznych. W Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0., Treningi Umiejętności Społecznych prowadzone są przez specjalistów zdrowia psychicznego (psychologów, pedagogów, psychoterapeutów) posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę dotyczącą psychologii rozwojowej, […]

Konsultacje psychologiczne/Psychoterapia dzieci i młodzieży

Konsultacje psychologiczne/Psychoterapia dzieci i młodzieży Zastanawiasz się nad tym, czy Twoje dziecko potrzebuje wsparcia psychologa lub psychoterapeuty? Poniżej znajdziesz przykładowe obszary trudności, z którymi możesz zwrócić się o pomoc do specjalisty zdrowia psychicznego: trudności z adaptacją w środowisku przedszkolnym lub szkolnym, problemy z koncentracją, uwagą, trudności komunikacyjne, wykluczenie społeczne, odczuwany nadmierny stres, problem z rozpoznaniem […]

Czym jest terapia par?

Czym jest terapia par? Terapia par to forma psychoterapii dla osób, które są zarówno w związkach małżeńskich, jak i partnerskich. Polega na pracy na problemach, z którymi zmagają się osoby w bliskich relacjach. Podczas spotkań, osoby będące w bliskiej relacji mają okazję do rozmów nie tylko o swoich trudnościach, ale także potrzebach i emocjach. Terapia […]

Cognitive behavioural therapy CBT

Cognitive behavioural therapy CBT Cognitive behavioural therapy (CBT) is a form of psychotherapy based on the idea that the way we think, feel and perceive certain situations, influences our behaviour. CBT therapy helps with ongoing problems such as, low mood, depression, anxiety, panic attacks, relationship problems, insomnia, excessive feelings of anger, stress or other difficulties […]

Terapia poznawczo-behawioralna CBT

Terapia poznawczo-behawioralna CBT Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest formą psychoterapii opartej na założeniu, że sposób w jaki myślimy, czujemy i postrzegamy pewne sytuacje, wpływa na nasze zachowanie. Terapia CBT pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów, takich jak m.in.: obniżony nastrój, depresja, lęk, ataki paniki, problemy w relacjach, bezsenność, nadmierne odczuwanie złości, stres lub innych trudności, które negatywnie […]

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa nterwencja kryzysowa to rodzaj specjalistycznej pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie zdrowia psychicznego – np.: kryzysie żałoby, przemocy, kryzysie suicydalnym, rozstania, choroby lub kryzysie rozwojowym. Kryzysy rozwojowe są związane z wydarzeniami na różnych etapach życia każdego człowieka – to np. kryzys związany z narodzinami dziecka i zmianami ról w rodzinie lub […]

Jak wygląda terapia w nurcie Gestalt?

Jak wygląda terapia w nurcie Gestalt? Z tego artykułu dowiesz się, czym charakteryzuje się psychoterapia w nurcie Gestalt i z jakiego powodu ważna jest relacja terapeutyczna. Nurty psychoterapii a humanistyczna terapia Gestalt Każdy człowiek jest inny i zgłasza się na psychoterapię z indywidualnymi trudnościami, potrzebami i bagażem doświadczeń. Istnieje wiele nurtów w psychoterapii – m.in. […]