Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to indywidualne zajęcia, których celem jest wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych. Ukierunkowane są na wszechstronny rozwój zdolności poznawczych oraz technik przyswajania wiedzy.

Terapia pedagogiczna kierowana jest do:

 • dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które są w grupie ryzyka dysleksji,

 • nastolatków z trudnościami szkolnymi,

 • osób, które przejawiają nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym,

 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • dzieci/nastolatków ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.

Co usprawniamy podczas terapii:

 • umiejętności czytania i pisania,

 • koordynację wzrokowo-ruchową,

 • percepcję słuchową,

 • pamięć słuchową i wzrokową,

 • motorykę małą,

 • orientację przestrzenną,

 • koncentrację uwagi.

Jak wyglądają zajęcia

Zajęcia odbywają się przynajmniej raz w tygodniu z terapeutą pedagogicznym. W trakcie terapii wykorzystujemy również elementy zaczerpnięte z innych metod pedagogicznych, odpowiednio dostosowując je do zainteresowań i możliwości psychofizycznych dziecka.