Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Konsultacje psychologiczne/Psychoterapia dzieci i młodzieży

Zastanawiasz się nad tym, czy Twoje dziecko potrzebuje wsparcia psychologa lub psychoterapeuty?

Poniżej znajdziesz przykładowe obszary trudności, z którymi możesz zwrócić się o pomoc do specjalisty zdrowia psychicznego:

 • trudności z adaptacją w środowisku przedszkolnym lub szkolnym,
 • problemy z koncentracją, uwagą,
 • trudności komunikacyjne, wykluczenie społeczne,
 • odczuwany nadmierny stres,
 • problem z rozpoznaniem i kontrolą emocji (np. niekontrolowane wybuchy złości),
 • przeżywany kryzys psychiczny związany z trudnymi wydarzeniami w życiu dziecka, np. rozwód rodziców, strata, żałoba, choroba, przeprowadzka,
 • zaburzenia nastroju (np. depresja),
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia neurorozwojowe (w tym m.in. zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia ruchowe, w tym rozwojowe zaburzenia koordynacji, tiki),
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze.

Kiedy udać się do psychologa, a kiedy do psychoterapeuty?

Do psychologa warto wybrać się, gdy zastanawiamy się od czego zacząć dbanie o zdrowie psychiczne lub szukamy wsparcia psychologicznego dla dziecka/nastolatka w trudnej sytuacji – np. w żałobie lub w trakcie ważnej dla niego życiowej zmiany. U wielu rodziców pojawia się pytanie – czy od razu iść lekarza psychiatry, a może do psychoterapeuty? W takim wypadku warto udać się właśnie do psychologa. W trakcie 1-3 konsultacji, psycholog dokona diagnozy psychologicznej lub/i przekieruje dziecko do odpowiedniego specjalisty. Może także zalecić kontynuowanie spotkań w formie konsultacji psychologicznych – np. jeśli nie ma wskazań do podjęcia procesu psychoterapii lub diagnozy psychiatrycznej. Psycholog jest odpowiednim specjalistą, jeśli myślimy o pierwszych krokach w kierunku specjalisty zdrowia psychicznego. W Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0 możesz umówić się na konsultację z psychologiem dzieci i młodzieży także w obszarze sportu.

Jak wygląda pierwsza konsultacja psychologiczna lub psychoterapeutyczna dziecka/nastolatka?

Najważniejszym celem pierwszego spotkania jest zebranie kluczowych informacji dotyczących dziecka i systemu rodzinnego. Pierwsze spotkanie odbywa się zawsze w obecności rodzica/rodziców, niekiedy na pierwszym spotkaniu obecni są sami rodzice.

Kolejnym celem pierwszej wizyty jest ustalenie celów współpracy – jako specjaliści, dążymy do tego aby określić najważniejsze cele zarówno z perspektywy dziecka, jak i z perspektywy rodzica. Podczas pierwszego spotkania psycholog lub psychoterapeuta przedstawi także zasady swojej pracy i zaproponuje warunki współpracy z klientem (dzieckiem oraz rodzicem/rodzicami) w formie kontraktu – ustnie lub pisemnie. Warunkiem podjęcia współpracy jest ustalenie wspólnych dla rodziców i dziecka celów współpracy i zgoda na podjęcie procesu psychoterapii/konsultacji psychologicznych.

Jak wygląda współpraca z psychologiem bądź psychoterapeutą dzieci i młodzieży?

Współpraca z dzieckiem/nastolatkiem wymaga od specjalisty odpowiedniego dopasowania metod lub narzędzi terapeutycznych do etapu rozwojowego klienta. W trakcie spotkań,psychoterapeuta lub psycholog dostosowuje swój język i sposób komunikacji tak, aby dziecko czuło się komfortowo i było w stanie przyswoić informacje przekazywane podczas sesji.

W pracy z dziećmi i nastolatkami, oprócz rozmowy, bardzo często korzystamy z gier i zabaw, które sprawiają, że dziecku łatwiej przyswajać nowe informacje, a przede wszystkim – nawiązać z specjalistą więź opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Co więcej, włączenie zabaw pozwala dziecku w przystępny sposób zwiększać świadomość dotyczącą różnych procesów psychicznych oraz poprawia jego funkcjonowanie poznawcze (pamięć, uwaga, koncentracja).

Czy rodzic/rodzice są włączeni w proces terapeutyczny dziecka?

Współpraca z dzieckiem czy nastolatkiem zakłada włączenie opiekunów w proces terapeutyczny – rodzice są na bieżąco informowani o postępach i ewentualnych trudnościach pojawiających się w trakcie współpracy. Specjalista zdrowia psychicznego może zaproponować spotkanie indywidualne z rodzicami w celu pozyskania dodatkowych informacji, szczegółowego omówienia procesu terapeutycznego lub psychoedukacji.

W swojej pracy kierujemy się etyką zawodową, która określa, że dzieci powinny być traktowane w sposób szczególny. Dzieci, tak samo jak rodzice, są informowane o celu postępowania, stosowanych metodach, wynikach i sposobie ich udostępnienia. Właśnie z tego powodu, wszelkie informacje pozyskane w trakcie spotkań są przekazywane rodzicom za zgodą dziecka. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową bez zgody dziecka może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest jego zdrowie i bezpieczeństwo lub zdrowie i bezpieczeństwo innych osób.