Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Monika Świątek

Jestem psycholożką sportu, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia i biegaczką. Zapraszam dzieci, młodzież i osoby dorosłe na konsultacje z obszaru psychologii sportu i treningu mentalnego, a także do współpracy w zakresie konsultacji psychologicznych i psychoterapii.

Obszary specjalizacji i zainteresowań:

 • depresja i zaburzenia nastroju,
 • lęk, zaburzenia lękowe, ataki paniki, fobia, lęk uogólniony (GAD),
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD),
 • stres i radzenie sobie ze stresem,
 • kryzysy życiowe i emocjonalne,
 • zaburzenia osobowości,
 • psychologia sportu i trening mentalny,
 • kompleksowe wsparcie sportowców – mentalne i psychoterapeutyczne,
 • stres i radzenie sobie ze stresem,
 • regulacja i akceptacja emocji,
 • wyznaczanie i realizowanie celów,
 • motywacja i pewność siebie,
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR).


Zapraszam na spotkania stacjonarne lub online.

Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz psychologię sportu w nurcie Sportu Pozytywnego na Uniwersytecie SWPS. W swojej pracy wykorzystuję techniki z nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia w psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT).

W pracy psychologa kieruję się empatią i szacunkiem. Szczególną uwagę poświęcam tworzeniu bezpiecznych warunków i budowaniu relacji terapeutycznej.

Głównym obszarem mojej pracy ze sportowcami jest trening mentalny, który zapewnia rozwój umiejętności, takich jak kontrola emocji, koncentracja, pewność siebie, wyznaczanie celów czy motywacja. Dzięki temu sportowcy zyskują samoświadomość i autonomię w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakich doświadczają nie tylko w sporcie, ale i w życiu.

Umiejętności pracy zarówno indywidualnej, jak i z grupą zdobyłam podczas 3-letniego projektu Inkubator PSI na ścieżce trenerskiej, podczas którego rozwijałam kompetencje trenerskie oraz interpersonalne, a także tworzyłam i prowadziłam warsztaty oraz szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych.

Prywatnie jestem pasjonatką biegania, szczególnie długodystansowego w górach. Oprócz tego nieustannie pogłębiam swoją wiedzę psychologiczną na warsztatatach i szkoleniach.

Korzystam z superwizji zespołowej w Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0, a także w ramach szkolenia psychoterapeutycznego w ośrodku AMIE.