Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Małgorzata Juźwińska

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia i certyfikowaną dźwiękoterapeutką. Zapraszam osoby dorosłe na psychoterapię w nurcie Gestalt i sesje terapii dźwiękiem - także w języku angielskim.

Obszary specjalizacji i zainteresowań:

 • stres i radzenie sobie ze stresem,
 • wypalenie zawodowe,
 • obniżony nastrój i brak motywacji,
 • niska samoocena,
 • depresja,
 • trudności w relacjach i utrzymaniu bliskich więzi,
 • trudności w wyrażaniu emocji,
 • psychosomatyka,
 • kontakt z ciałem i własnymi emocjami,
 • kryzysy emocjonalne,
 • kryzys straty i żałoby,
 • rozwój osobisty i holistyczny dobrostan,
 • terapia dźwiękiem – redukcja stresu i usuwanie napięć z ciała.


Zapraszam na spotkania stacjonarne i online.

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt, akredytowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT). Na przestrzeni lat szkoliłam się również w zakresie terapii komplementarnych – ukończyłam m.in. roczny certyfikowany kurs terapii dźwiękiem.

Psychoterapia w nurcie Gestalt (50 min)

Psychoterapia to w moim odczuciu droga do lepszego poznania i zrozumienia siebie, umożliwiająca bardziej świadome podejmowanie decyzji i kształtowanie relacji z innymi. Psychoterapia może być również ogromnym wsparciem w trudnych momentach życiowych czy szeroko pojętych trudnościach w obszarze zdrowia psychicznego.

Nurt humanistyczno-doświadczeniowy Gestalt, w którym pracuję, charakteryzuje się holistycznym (całościowym) spojrzeniem na zdrowie oraz dobrostan człowieka. Praca terapeutyczna w tym nurcie przebiega nie tylko na poziomie mentalnym i emocjonalnym, lecz również fizycznym poprzez pracę z ciałem.

W procesie psychoterapii oferuję:

 • atmosferę autentyczności, uważności i otwartości na to, z czym dana osoba się zgłasza,
 • budowanie relacji terapeutycznej opartej na bezpieczeństwie oraz poszanowaniu podmiotowości klienta (moją rolą nie jest doradzanie z pozycji eksperta, lecz wsparcie w identyfikowaniu i budowaniu własnych zasobów oraz podejmowaniu świadomych decyzji, zgodnych z autentycznymi potrzebami i pragnieniami klienta),
 • towarzyszenie w zidentyfikowaniu i poszerzaniu świadomości odnośnie obszarów, z którymi dana osoba się zmaga,
 • zachęcanie klienta do odkrywania swojego prawdziwego “ja” (w nurcie Gestalt zakładamy, że “zmiana pojawia się wtedy, gdy ktoś staje się tym, kim jest, a nie kiedy usiłuje stać się tym, kim nie jest”),
 • szukanie kreatywnych sposobów na wspomaganie procesu terapeutycznego, często poprzez proponowanie spontanicznych eksperymentów w gabinecie,
 • sprowadzanie klienta do “tu i teraz”, a także pomoc w domknięciu “niedokończonych spraw” z przeszłości, które rzutują na teraźniejszość,
 • wsparcie klienta w odzyskaniu bądź wzmocnieniu kontaktu z ciałem i emocjami,
 • asystowanie w identyfikowaniu i budowaniu własnych zasobów, na których klient będzie mógł oprzeć się w trudnych momentach,
 • spojrzenie na daną osobę i jej dobrostan całościowo oraz w kontekście środowiska, w którym funkcjonuje.

Pierwsze 1-3 sesje są konsultacyjne i mają na celu ustalenie celów terapii oraz sprawdzenie wzajemnego dopasowania w relacji terapeutycznej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, w języku polskim i angielskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Terapia dźwiękiem (50 min)

Jestem dźwiękoterapeutką, certyfikowaną przez Sound Healing Academy w Wielkiej Brytanii. Oferuję indywidualne sesje terapii dźwiękiem przy użyciu mis kryształowych, mis tybetańskich, kamertonów oraz instrumentów perkusyjnych (grzechotki, “zaklinacz” deszczu, etc.).

Dźwiękoterapia jest jedną z terapii komplementarnych, mającą na celu oddziaływanie na nasze ciało i psychikę za pomocą odpowiednio dobranych wibracji dźwiękowych. Pomaga w redukcji stresu, usuwaniu napięć, a także wspiera organizm w powrocie do stanu naturalnej równowagi.

Każda sesja obejmuje wstępną ocenę kondycji psychofizycznej klienta, bezdotykowy „masaż” dźwiękiem dostosowany do aktualnego stanu i potrzeb danej osoby, a na koniec uziemienie i chwilę na zintegrowanie sesji. Terapia odbywa się zwykle w pozycji leżącej.

Przeciwwskazaniami do tego typu dźwiękoterapii są ciąża, rozrusznik serca, metalowe implanty, epilepsja, krwotoki, zakrzepy lub choroby nowotworowe.