Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Magdalena Cieślik

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) oraz terapeutką snu CBT-I. Współpracuję z młodzieżą oraz dorosłymi.

Obszary specjalizacji i zainteresowań:

 • depresja i zaburzenia nastroju,
 • lęk, zaburzenia lękowe, ataki paniki, fobia, lęk uogólniony (GAD),
 • lęk o zdrowie – hipochondria,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD),
 • perfekcjonizm i prokrastynacja,
 • stres i radzenie sobie ze stresem,
 • kryzys utraty i żałoby,
 • wsparcie w kryzysie rozstania, kryzysach rozwojowych i zawodowych,
 • zaburzenia osobowości,
 • terapia snu i leczenie bezsenności w terapii CBT-I,
 • terapia par – dobre relacje i komunikacja w związkach,
 • dobrostan w obszarze pracy zawodowej i kariery


Zapraszam na spotkania stacjonarne lub online.

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalnością kliniczną na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT).

Doświadczenie zdobywałam na praktykach oraz wolontariatach, m.in:. w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym, gdzie pracowałam z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję oraz osobami zmagającymi się z kryzysami życiowymi.

Od kilku lat pracuję również w środowisku korporacyjnym, które pozwoliło mi doświadczyć dynamicznej pracy pod presją czasu. Praca ta pokazała mi, z jakimi trudnościami mogą mierzyć się osoby odczuwające przewlekły stres i przeciążenie obowiązkami.

Swoją wiedzę psychologiczną nieustająco pogłębiam o nowe szkolenia, m.in.: z terapii par, żałoby i straty, terapii zaburzeń snu i czuwania, a także lęku o zdrowie – hipochondrii.

W pracy psychologa zależy mi na empatycznym i skutecznym wsparciu w realizacji życiowych zadań i pokonywaniu codziennych trudności – wykorzystuję narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej (CBT).

Współpracę  i relację terapeutyczną opieram na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Zależy mi na stworzeniu bezpiecznych warunków sprzyjających rozwojowi i odkrywaniu siebie.

Korzystam z superwizji zespołowej w Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0, a także w ramach szkolenia psychoterapeutycznego w Centrum CBT.