Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Jakub Brodecki

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT).

Obszary mojej specjalizacji i zainteresowań:

  • depresja i zaburzenia nastroju,
  • lęk, zaburzenia lękowe, ataki paniki, fobia, lęk uogólniony (GAD),
  • lęk o zdrowie hipochondria,
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD),
  • zaburzenia osobowości,
  • stres i radzenie sobie ze stresem,
  • kryzysy rozwojowe, emocjonalne i egzystencjalne,
  • zdrowy styl życia i aktywność fizyczna,
  • terapia par dobre relacje i komunikacja w związkach,
  • dobrostan w obszarze pracy zawodowej i kariery.

 

Ukończyłem studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Doświadczenie zdobyłem w klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON, gdzie pracowałem z młodzieżą oraz dorosłymi zmagającymi się z różnymi kryzysami życiowymi. Pozwoliło mi to na pogłębienie kompetencji w pracy z osobami, które zmagają się z zaburzeniami lękowymi, napadami paniki oraz ciężkimi epizodami depresji.

W pracy psychologa cenię nieustanny rozwój pogłębiam wiedzę zarówno metodami wykorzystywanymi w innych nurtach psychoterapeutycznych, jak i literaturą, a także podczas szkoleń specjalistycznych.

Zależy mi na poprawie komfortu życia pacjentów –  wykorzystuję narzędzia, które mają na celu ułatwienie realizacji codziennych zadań życiowych w poczuciu celowości i sprawczości. W relacji terapeutycznej tworzę bezpieczną strefę, pozwalając tym samym na swobodne omawianie trudnych emocji i myśli. Interesują mnie także bliskie relacje – wspieram osoby w kryzysie rozstania. Zwracam uwagę także na obszar zawodowy – wspieram studentów i pracowników, którzy mają trudności z odpowiednią organizacją czasu, lub brakiem motywacji. Działam we współpracy i dostosowuję metody działania do indywidualnych celów każdej osoby.