Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Honorata Prokop

Psycholożka dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego.

Obszary mojej specjalizacji i zainteresowań:

  • doświadczenie straty (w tym straty okołoporodowej)
  • doświadczenie migracji (dobrowolnej i przymusowej),
  • doświadczenia traumatyczne,
  • doświadczenie kryzysu,
  • trudności i dylematy rodzicielskie (też – czy chce się być rodzicem),
  • poszukiwanie i budowanie własnej tożsamości oraz zaznaczanie granic,
  • praca z grupą,
  • praca z ciałem,
  • psychologia więzi.

 

Swoją pracę opieram na tworzeniu bezpiecznej relacji, która pozwala kształtować przestrzeń do przeżywania trudności i zbudować zasoby potrzebne do zmiany.

Jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, które posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2014 roku prowadzę zajęcia grupowe i warsztaty rozwojowe dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin PTP.

Odbyłam szkolenie w Fundacji Ocalenie dotyczące pomocy osobom: z doświadczeniem migracji, doświadczeniem tortur, w kryzysie, doświadczających objawów traumy. Uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu pomocy osobom doświadczającym straty okołoporodowej organizowanym przez fundację Nagle Sami. Brałam udział w spotkaniach warsztatowo-stażowych w Stowarzyszeniu widzących więcej nt. pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. Przez dwa lata byłam wolontariuszką w Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego. Brałam udział w praktykach na oddziale dziennym Kliniki nerwic, zaburzeń odżywiania i osobowości w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.