Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Honorata Prokop

Psycholożka dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na konsultacje psychologiczne.

Obszary mojej specjalizacji i zainteresowań:

  • praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
  • praca z osobami z doświadczeniem straty okołoporodowej,
  • praca z osobami z doświadczeniem migracji,
  • praca z grupą,
  • stres i radzenie sobie ze stresem,
  • kryzysy,
  • radzenie sobie z emocjami,
  • wyznaczanie i realizowanie celów,
  • tworzenie więzi.

W ramach doskonalenia zawodowego i poszerzania swojej wiedzy brałam udział w stażu na oddziale dziennym Kliniki nerwic, zaburzeń odżywiania i osobowości w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyłam szkolenie prowadzone przez fundację Nagle Sami z zakresu pomocy osobom doświadczającym straty okołoporodowej. Brałam udział w spotkaniach warsztatowo-stażowych w Stowarzyszeniu widzących więcej nt. pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. Prowadziłam zajęcia dla dzieci i młodzieży. Obecnie jestem wolontariuszką w Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, gdzie rozmową wspieram podopiecznych. Jestem w trakcie szkolenia w Fundacji Ocalenie z pomocy osobom z doświadczeniem migracji i w kryzysie uchodźczym.

Korzystam z superwizji zespołowej w Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0 oraz indywidualnej.