Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Terapia poznawczo-behawioralna CBT

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest formą psychoterapii opartej na założeniu, że sposób w jaki myślimy, czujemy i postrzegamy pewne sytuacje, wpływa na nasze zachowanie. Terapia CBT pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów, takich jak m.in.: obniżony nastrój, depresja, lęk, ataki paniki, problemy w relacjach, bezsenność, nadmierne odczuwanie złości, stres lub innych trudności, które negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne i jakość życia. Celem leczenia jest pomoc w zauważeniu i zmianie zniekształconych myśli i przekonań, aby zmienić nasze reakcje w sytuacjach trudnych.

Kiedy stosuje się terapię poznawczo-behawioralną CBT

CBT jest odpowiednia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także rodzin i par. Wiele badań wykazało jej wysoką lub umiarkowaną skuteczność w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń stresu pourazowego PTSD, stresu ogólnego, problemów z kontrolą złości, bezsenności, ataków paniki, agorafobii, fobii społecznej, zaburzeń odżywiania, trudności w bliskich relacjach, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych oraz zaburzeń lękowych i depresyjnych w dzieciństwie. CBT może być również skuteczna jako interwencja w przypadku przewlekłego bólu, objawów psychosomatycznych i związanego z nim stresu. Terapia CBT może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z farmakologią. Na psychoterapię CBT można uczęszczać osobiście lub online – obie formy wykazują podobny poziom skuteczności.

Czego można się spodziewać w trakcie terapii CBT

CBT jest ustrukturyzowaną formą psychoterapii – terapeuta działa według przebadanych naukowo pod kątem skuteczności protokołów leczenia, np.: depresji czy napadów lęku panicznego. Sesja trwa zazwyczaj 50 minut. Psychoterapia zaczyna się procesem konsultacji – 2-3 sesje terapeuta poświęca na szczegółowy wywiad diagnostyczny i diagnozę psychologiczną, aby wrócić do klienta z planem psychoterapii i ewentualnymi, dodatkowymi rekomendacjami (np. wizyta u lekarza psychiatry, diagnoza spektrum autyzmu etc.). Na początku docelowego procesu psychoterapii, terapeuta wraz z klientem ustalają tzw. kontrakt terapeutyczny – częstotliwość i miejsce odbywania sesji, płatności, zasady odwoływania spotkań, a także inne, ważne dla obu stron kwestie.

Kim jest terapeuta CBT

Psychoterapeuta CBT to osoba, która jest w trakcie lub ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym i podlega superwizji. Podczas psychoterapii, terapeuta pomaga klientowi zauważyć i rozpoznać myśli i przekonania, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, a także pomaga nauczyć się bardziej efektywnego radzenia sobie z regulowaniem emocji i natłokiem myśli. Terapeuta CBT zwraca uwagę na psychoedukację i neurobiologię – to, jak działa nasz mózg i procesy myślenia. Co istotne – terapeuta CBT słucha, wspiera i dobiera narzędzia/ćwiczenia do celów klienta. To klient jest ekspertem od swojego życia, a terapeuta ekspertem w kontekście leczenia trudności w obszarze zdrowia psychicznego, zgodnie z metodami psychoterapii CBT.