Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Kim jest psychoterapeuta?

W tym artykule dowiesz się więcej o psychoterapeucie – kim jest, jak pracuje i czego możesz spodziewać się w trakcie psychoterapii. 

Być może zastanawiasz się, jakie uprawnienia i wykształcenie powinien mieć psychoterapeuta?

Spróbujemy to ułatwić – poniżej 10 najważniejszych informacji o zawodzie psychoterapeuty.

1. Psychoterapeuta to specjalista w trakcie/po ukończonym kursie psychoterapii. Kurs psychoterapii, który uprawnia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty powinien trwać 4 lata.

2. Psychoterapeuta może mieć ukończone studia psychologiczne, ale nie musi.

3. Psychoterapeuta prowadzi psychoterapię w nurcie terapeutycznym, w którym się szkolił i certyfikował.

4. Psychoterapeuta może prowadzić psychoterapię w trakcie szkolenia terapeutycznego – powinien o tym poinformować, jeśli zapytamy o szkołę/nurt, w którym się szkoli/ł.

5. Psychoterapeuta superwizuje swoją pracę z superwizorem (doświadczonym i certyfikowanym psychoterapeutą z danego nurtu psychoterapii o uprawnieniach superwizora). Dodatkowo, może podlegać obowiązkowym superwizjom wewnątrz zespołu specjalistów, w którym pracuje.

6. Psychoterapeuta w swojej pracy wykorzystuje narzędzia psychologiczne i psychoterapeutyczne z danego nurtu – np. psychoterapeuta CBT będzie wykorzystywał w swojej pracy techniki poznawczo-behawioralne, do których nie będzie odwoływać się psychoterapeuta psychodynamiczny czy humanistyczny.

7. Psychoterapeuta przedstawia zasady swojej pracy i proponuje warunki współpracy z klientem w formie kontraktu – ustnie lub pisemnie. Warunkiem podjęcia współpracy jest obopólna zgoda psychoterapeuty i klienta na rozpoczęcie psychoterapii.

8. Psychoterapeuta to specjalista, który podlega zasadom/kodeksowi etyki towarzystwa psychoterapeutycznego, do którego należy (a przynajmniej powinien należeć, jeśli szkolił się i pracuje w jednym z głównych nurtów psychoterapii). Przykładem takiego towarzystwa jest Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

9. Każdy psychoterapeuta może pracować nieco inaczej! W klasycznej psychoanalizie pacjent może przyjmować pozycję leżącą i nie wchodzi w kontakt wzrokowy z psychoterapeutą, jednak w zdecydowanej większości współczesnych nurtów psychoterapii, klient rozmawia ze swoim terapeutą w standardowej konwencji „rozmowy na siedząco”.

10. Psychoterapeuta to specjalista, który powinien przykładać najwyższą staranność do przestrzegania zasad etyki, a także dbałości o zdrowie i dobro klienta w kontekście jego potrzeb.

W Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0 możesz umówić spotkanie z psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT.