Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Jak wygląda terapia w nurcie Gestalt?

Z tego artykułu dowiesz się, czym charakteryzuje się psychoterapia w nurcie Gestalt i z jakiego powodu ważna jest relacja terapeutyczna.

Nurty psychoterapii a humanistyczna terapia Gestalt Każdy człowiek jest inny i zgłasza się na psychoterapię z indywidualnymi trudnościami, potrzebami i bagażem doświadczeń. Istnieje wiele nurtów w psychoterapii – m.in. nurt psychoanalityczny, psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny (CBT), systemowy czy nurty humanistyczne. Dzisiaj mówimy o tym, jak wygląda i czego można się spodziewać w trakcie terapii w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym Gestalt.

Założenia terapii Gestalt Terapeuci Gestalt zakładają, że każdy z nas posiada zasoby, które pozwalają aktywnie i twórczo kształtować nasze życie, a także rozwiązywać problemy. Bywa jednak, że ten potencjał zostaje zablokowany – w okresie dzieciństwa lub później. Co może wydarzyć się dalej? Ograniczają nas sztywne schematy zachowań, kontaktu z innymi ludźmi, czy myślenia o sobie samych. Ten sposób myślenia i działania, który mógł pełnić istotną dla nas funkcję na innym etapie życia, obecnie nie służy nam już w rozwoju. Rolą terapeuty Gestalt jest wsparcie w uświadomieniu sobie, jak usztywnione wzorce wpływają na nasze życie, oraz jak można znaleźć nowe, bardziej satysfakcjonujące sposoby wchodzenia w relacje, czy radzenia sobie z trudnościami.

Potrzeby, emocje i ciało Ważnym etapem w terapii Gestalt jest odkrywanie i rozumienie własnych uczuć, a także autentycznych potrzeb i pragnień. Jak można to zrobić? Przykładowo, zaczynamy uczyć się zwracać uwagę na to, co dzieje się z nami „tu i teraz” – również w relacji z terapeutą. Ważne i pomocne jest także kierowanie uwagi na odczucia płynące z ciała i identyfikowanie związanych z nimi emocji.

Relacja terapeutyczna to podstawa Ważnym elementem w terapii Gestalt jest sama relacja terapeutyczna – współtworzą ją terapeuta i klient. Psychoterapeuta Gestalt jest bardziej towarzyszem, niż lekarzem. Właśnie dlatego, terapeuci Gestalt posługują się terminem „klient”, a nie „pacjent”. Relacja terapeutyczna jest oparta na szacunku, otwartości i akceptacji. Rolą terapeuty nie jest ocenianie, diagnozowanie, doradzanie czy nadmierne interpretowanie. Co więc robi terapeuta Gestalt? Jest obecny z klientem w “tu i teraz”. Wspiera, choć zdarza się też, że empatycznie konfrontuje. Zachęca do nazywania tego, co dzieje się w relacji między klientem i terapeutą oraz do szukania podobnych wzorców relacyjnych w kontakcie z innymi ważnymi dla klienta osobami. Dzieli się także z klientem swoimi odczuciami wtedy, kiedy może to być wspierające lub rozwojowe.

Eksperymenty i nowe perspektywy Terapia Gestalt jest znana z eksperymentów, które odbywają się w trakcie sesji – mogą dotyczyć na przykład pracy z ciałem, odgrywania ról lub pracy z rekwizytem. Przejście „z głowy do ciała” może pomóc spojrzeć na daną sytuację z nowej perspektywy. W takich eksperymentach mamy okazję dopuścić do głosu te części nas samych, które nie ujawniają się w procesach intelektualnych, takich jak rozmyślanie czy tworzenie narracji.
W ten sposób może pojawić się zidentyfikowanie i domknięcie „niedokończonych spraw” – tzw. niedomkniętych Gestaltów. Są to sytuacje z przeszłości, które ujawniają się w postaci frustracji, obsesyjnych myśli, napięć w ciele, niewyrażonych emocji czy – w najbardziej nasilonej postaci – zespole stresu pourazowego. Zadaniem terapii jest w tym przypadku odnalezienie sposobu na pomoc w uporaniu się z daną sprawą, domknięcia jej i znalezienia miejsca na rozwój.

Jak wyglądają spotkania z terapeutą Gestalt? Proces terapii zaczyna się konsultacjami – są to zwykle 2-3 sesje wstępne, których celem jest wzajemne poznanie się terapeuty i klienta, a także ustalenie celów terapii oraz sprawdzenie, czy obie strony są zdecydowane rozpocząć proces terapeutyczny. Kolejne sesje są kontynuowane zgodnie z kontraktem, który każdorazowo jest wspólnym zbiorem ustaleń pomiędzy terapeutą i klientem.

Zapraszamy do Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0, jeśli jesteś zainteresowana/y rozpoczęciem psychoterapii w nurcie Gestalt.