Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Jak wygląda spotkanie z psychologiem sportu?

Kiedy i w jakim celu warto spotkać się z psychologiem sportu?

W każdym celu, który jest Twoim sportowym celem. I wcale nie musisz być osobą, która zawodowo uprawia sport! W tym artykule dowiesz się:

– kim jest i jak pracuje psycholog sportu,

– kiedy warto spotkać się z takim specjalistą,

– z czego korzysta i jak pracuje psycholog sportu,

– czego możesz spodziewać się na pierwszym spotkaniu.

Kim jest psycholog sportu

– to specjalista zdrowia psychicznego, który specjalizuje się w obszarze sportu,

– musi ukończyć studia psychologiczne i mieć wykształcenie wyższe,

– ukończył specjalizację z psychologii sportu lub ukończył studia podyplomowe z psychologii sportu.

Kiedy spotkać się z psychologiem sportu

– zarówno gdy jesteś zawodowcem, jak i amatorem,

– gdy chcesz rozwijać swoje umiejętności mentalne w sporcie,

– gdy podejmujesz ważne dla Ciebie wyzwania i cele sportowe,

– gdy chcesz pracować m.in. nad motywacją, pewnością siebie i koncentracją.

Jak pracuje psycholog sportu

– przede wszystkim pyta i rozmawia ale nie tylko!

– wspiera Cię w celach sportowych,

– działa w obszarze treningu mentalnego,

– pracuje indywidualnie lub zespołowo,

– może prowadzić warsztaty,

– może wspierać także rodzica/ów lub/i trenera/ów.

Z jakich narzędzi korzysta psycholog sportu

– z narzędzi psychologicznych – w rozmowie i budowaniu relacji z klientem/zawodnikiem,

– z narzędzi treningu mentalnego (np. wizualizacji),

– z kart, gier i innych narzędzi, stworzonych specjalnie dla sportowców (np. karty Mentalsteps),

– z siatek/arkuszy/wykreślanek, które służą do treningu koncentracji.

Jak wygląda pierwsze spotkanie z psychologiem sportu

– psycholog nawiązuje relację i pyta zawodnika o jego cele i oczekiwania,

– przeprowadza wywiad – z zawodnikiem i z jego rodzicem/rodzicami, jeśli to osoba niepełnoletnia,

– psycholog sportu pyta nie tylko o rzeczy związane ze sportem – jest zainteresowany zawodnikiem w różnych życiowych rolach 😊,

– psycholog przygotowuje indywidualny profil umiejętności zawodnika,

– zawodnik wybiera umiejętności, które są jego zdaniem najważniejsze w danej dyscyplinie,

– następnie ocenia swoje umiejętności na skali 1-10,

– na podstawie wywiadu i profilu umiejętności psycholog rozmawia z zawodnikiem o celach współpracy.

Co jeszcze warto wiedzieć o współpracy z psychologiem sportu

– psycholog sportu nie prowadzi psychoterapii,

– psycholog sportu może współpracować z trenerem zawodnika,

– psycholog sportu może wspierać cię w innych obszarach,

– psycholog sportu może zalecić także psychoterapię lub/i wizytę u lekarza psychiatry.

Jesteś ciekawa/y współpracy z psychologiem sportu?

A może masz już doświadczenie w tym obszarze?

Podziel się w komentarzu i osiągaj swoje sportowe cele 😊

A jeśli chcesz spotkać się z psychologiem sportu stacjonarnie w Warszawie lub online, zapraszamy do nas: biuro@inteligentnytrening.com