Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Czym jest terapia par?

Terapia par to forma psychoterapii dla osób, które są zarówno w związkach małżeńskich, jak i partnerskich. Polega na pracy na problemach, z którymi zmagają się osoby w bliskich relacjach. Podczas spotkań, osoby będące w bliskiej relacji mają okazję do rozmów nie tylko o swoich trudnościach, ale także potrzebach i emocjach. Terapia to przestrzeń, w której pojawia się możliwość usłyszenia siebie nawzajem – po to, aby lepiej się zrozumieć i wspólnie pracować nad bardziej satysfakcjonującą relacją. Poprzez odpowiednią formę pytań zadawanych przez terapeutów oraz proponowanych ćwiczeń, para ma okazję usłyszeć lub dostrzec rzeczy, których do tej pory mogły nie być widoczne. Podczas spotkań w trakcie psychoterapii, wspólnie zastanawiamy się nad możliwościami ewentualnej zmiany i szukaniu rozwiązań zgłaszanego problemu.

Dla kogo jest Terapia par?

Bycie w związku może powodować trudności na różnych obszarach. Mogą to być:

  • trudności w komunikacji,
  • ewolucja związku i zmiana ról partnerów np. poprzez pojawienie się nowego członka rodziny,
  • pojawienie się chęci rozstania,
  • zdrada,
  • problemy z intymnością w związku,
  • obniżenie jakości i satysfakcji z relacji, – rosnące napięcie pomiędzy partnerami,
  • różne oczekiwania, co do stylu wspólnego życia,
  • objawy choroby jednego z partnerów.

 

Problemy z którymi zgłaszają się pary mogą być bardzo indywidualne – zależą od doświadczeń życiowych każdej z osób, a także historii relacji.

Jak wygląda terapia par w Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0?

Terapia par prowadzona jest przez jednego bądź dwóch terapeutów. Sesje trwają 75 minut, a spotkania odbywają się średnio co dwa tygodnie, chyba że umowa pomiędzy parą a terapeutą wskazuje inaczej. W Inteligentny Trening 2.0. mamy możliwość włączenia do terapii elementów mediacji, które mogą pomóc parze w rozwiązaniu konfliktu bądź problemu w sposób bezpieczny i szanujący interesy obu stron.

Jak przebiega terapia par?

W trakcie pierwszych 1-3 konsultacji zbieramy informacje o parze – historii i przebiegu relacji, sytuacjach problemowych, rodzinie pochodzenia oraz indywidualnej historii życia osób tworzących związek. Taki wywiad ma na celu poznanie pary, specyfiki związku i próbę zrozumienia sytuacji problemowych w relacji. To Klienci są ekspertami własnego życia i opowiadają terapeutom swoją historię. Następnie ustalane są wspólne cele oraz oczekiwania każdej z osób, co do rezultatu terapii. Po zakończeniu zbierania podstawowych informacji na temat pary, terapeuci przedstawiają propozycję planu działania, włączając w to psychoedukację, ćwiczenia, a także zadania domowe.