Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Czym jest terapia par/związków?

Terapia par/związków to forma psychoterapii dla osób, które są zarówno w związkach małżeńskich, jak i partnerskich. Polega na pracy na problemach, z którymi zmagają się osoby w bliskich relacjach. Podczas spotkań, osoby będące w bliskiej relacji mają okazję do rozmów nie tylko o swoich trudnościach, ale także potrzebach i emocjach. Terapia to przestrzeń, w której pojawia się możliwość usłyszenia siebie nawzajem – po to, aby lepiej się zrozumieć i wspólnie pracować nad bardziej satysfakcjonującą relacją. Poprzez odpowiednią formę pytań zadawanych przez terapeutów/terapeutki oraz proponowanych ćwiczeń, para ma okazję usłyszeć lub dostrzec rzeczy, które do tej pory mogły nie być widoczne. Podczas spotkań w trakcie psychoterapii, wspólnie zastanawiamy się nad możliwościami ewentualnej zmiany i szukaniu rozwiązań zgłaszanego problemu.

Dla kogo jest terapia par/związków?

Bycie w związku może powodować trudności na różnych obszarach. Mogą to być:

  • trudności w komunikacji,
  • ewolucja związku i zmiana ról osób partnerskich np. poprzez pojawienie się nowego członka rodziny,
  • pojawienie się chęci rozstania,
  • zdrada,
  • problemy z intymnością w związku,
  • obniżenie jakości i satysfakcji z relacji, – rosnące napięcie pomiędzy osobami partnerskimi,
  • różne oczekiwania, co do stylu wspólnego życia,
  • objawy choroby jednej z osób partnerskich.

Problemy z którymi zgłaszają się związki mogą być bardzo indywidualne – zależą od doświadczeń życiowych każdej z osób, a także historii relacji.

Jak wygląda terapia par/związków w Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0?

Terapia par prowadzona jest przez jednego bądź dwóch terapeutów. Sesje trwają 75 minut, a spotkania odbywają się średnio co dwa tygodnie, chyba że umowa pomiędzy parą a terapeutą wskazuje inaczej. W Inteligentny Trening 2.0. mamy możliwość włączenia do terapii elementów mediacji, które mogą pomóc parze w rozwiązaniu konfliktu bądź problemu w sposób bezpieczny i szanujący interesy obu stron.

Jak przebiega terapia par/związków?

W trakcie pierwszych 1-3 konsultacji zbieramy informacje o osobach pozostających w związku – historii i przebiegu relacji, sytuacjach problemowych, rodzinie pochodzenia oraz indywidualnej historii życia osób tworzących związek. Taki wywiad ma na celu poznanie pary, specyfiki związku i próbę zrozumienia sytuacji problemowych w relacji. To osoby klienckie są ekspert(k)ami własnego życia i opowiadają terapeut(k)om swoją historię. Następnie ustalane są wspólne cele oraz oczekiwania każdej z osób, co do rezultatu terapii. Po zakończeniu zbierania podstawowych informacji na temat pary/związku, terapeuci przedstawiają propozycję planu działania, włączając w to psychoedukację, ćwiczenia, a także zadania domowe.