Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Sylwia Sulima

Jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, trenerem terapii neurobiofeedback, terapeutą pedagogicznym, a także trenerem umiejętności społecznych. Zapraszam dzieci i młodzież na treningi koncentracji metodą neurobiofeedback EEG, a także terapię zespołu spektrum autyzmu (ASD), w tym Zespołu Aspergera (ZA).

Obszary specjalizacji i zainteresowań:

 • trening koncentracji uwagi neurobiofeedback EEG,
 • trening umiejętności społecznych (TUS),
 • wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu (ASD) i z Zespołem Aspergera (ZA),
 • pedagogika specjalna,
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami szkolnymi: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia,
 • wsparcie dzieci i młodzieży w treningu koncentracji uwagi, regulowania emocji i relaksacji,
 • radzenie sobie z nadmiernym stresem, lękiem i napięciem mięśniowym,
 • trudności emocjonalne – w szczególności: agresja i brak umiejętności rozpoznawania emocji,
 • trudności edukacyjne: czytanie i pisanie, ortografia, lateralizacja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć, uwaga i spostrzeganie, funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz grafomotoryka.

 

Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi na różnym poziomie rozwoju. Dokonuję oceny funkcjonowania dzieci w przestrzeni społecznej oraz tworzę Indywidualne Programy Terapeutyczne. Stosuję metody i formy terapii w trzech sferach funkcjonowania: poznawczej, emocjonalnej i społecznej. 

W Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0 prowadzę Treningi Neurobiofeeback i Treningi Umiejętności Społecznych (TUS). Wspieram terapeutycznie osoby z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, a także prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. 

Regularnie uczestniczę w seminariach i kursach z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Szkolenia:

 • Terapia Biofeedback EEG oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności.
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży.
 • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).
 • Terapia ręki i stopy.
 • Dziecięca matematyka, czyli jak wspomagać rozwój dziecka w zakresie edukacji matematycznej autorstwa E.Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Seminarium “”Mam Aspergera”.
 • Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.