Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

888 757 306
ul. Schroegera 82/114
Warszawa - Bielany
ul. Lazurowa 11A , lokal 1
Warszawa - Bemowo

Emilia Jagiełło

Jestem psycholożką w trakcie studiów podyplomowych z psychologii sportu – specjalizuję się w pracy z młodymi sportowcami.

Obszary specjalizacji i zainteresowań:

  • psychologia sportu i trening mentalny,
  • kompleksowe wsparcie sportowców – mentalne i psychoterapeutyczne,
  • praca z dziećmi i młodzieżą,
  • stres i radzenie sobie ze stresem,
  • regulacja i akceptacja emocji,
  • wyznaczanie i realizowanie celów,
  • motywacja i pewność siebie

Zapraszam na spotkania stacjonarne lub online.

Ukończyłam psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Obecnie, jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychologii sportu na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie z zakresu psychologii sportu zdobywam odbywając staż w Warszawskiej Akademii Piłkarskiej „Ferajna”, w której uczestniczę w treningach sportowych dzieci w wieku 6-7 lat oraz 10-11 lat. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą – mam kilkuletnie doświadczenie w sprawowaniu opieki oraz pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi w wieku od 2-12 lat, w tym w pracy z osobami z całościowym zaburzeniem rozwojowym czy zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Mam doświadczenie w pracy naukowo-badawczej oraz współpracy z ośrodkami naukowymi na całym świecie. Pracowałam w firmie neuromarketingowej, która specjalizowała się w badaniu biologicznych wskaźników aktywności poznawczej i emocjonalnej z wykorzystaniem takich narzędzi jak: eyetracker, EEG, GSR czy badanie czasu reakcji (RT). Wspólnie z psychologami i profesorami uczelni wyższych współtworzyłam i realizowałam projekt „Uwierz w Siebie” dotyczący pracowniczego wellbeingu i pewności siebie kobiet i mężczyzn w Polsce.

Jestem zaangażowana w działalność charytatywną – od kilku lat współtworzę musicale charytatywne organizowane przez szkołę tańca, w których datki wspomogły powstanie czy funkcjonowanie, np. Centrum Pomocy Osobom Autyzmem „Wspólny Świat” czy Domu Społecznego w Kozuli.

Jestem związana ze sportem od najmłodszych lat życia: trenowałam gimnastykę artystyczną, pływanie czy taniec. Dzięki doświadczeniu z różnymi dziedzinami sportu, wiem z czym wiąże się codzienność sportowca oraz jak aspekt mentalny może wspierać przygotowanie mentalne i wykonanie w danej dyscyplinie sportowej. Oferuję opiekę psychologiczną i korzystam z narzędzi treningu mentalnego. Proponuję tylko efektywne i sprawdzone narzędzia, które mogą wpłynąć na lepsze efekty w sporcie i lepsze radzenie sobie z emocjami. Nie tylko w sporcie, ale także w codziennym życiu. W pracy ze mną odnajdziesz wsparcie w identyfikacji trudnych obszarów, pełną akceptację i zrozumienie oraz uważność i szacunek wobec przeżywanych przez Ciebie emocji.