Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Anna Jaworska

Jestem mediatorką, konsultantką w trakcie kształcenia na psychoterapeutę w nurcie Gestalt, coachem i doradcą kariery.

Obszary mojej specjalizacji i zainteresowań:

  • mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów, w tym mediacje i sesje mediacyjno-coachingowe par,
  • budowanie dobrych relacji i komunikacji w związkach,
  • life & executive coaching,
  • coaching kariery – wsparcie w rozwoju kariery, zmianie zawodowej, wypaleniu zawodowym, poszukiwaniu alternatywnych ścieżek rozwoju i kariery,
  • stres i radzenie sobie ze stresem,
  • dobrostan w obszarze pracy zawodowej i kariery (certyfikacja MTQ PLUS).
 

Zapraszam na spotkania stacjonarne lub online.

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz liczne studia podyplomowe, szkolenia i warsztaty przygotowujące mnie do pracy w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, dobrej i wspierającej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów i sporów poprzez mediacje, zarówno w rodzinie, jak i w biznesie.

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie jako mediator i doradca zawodowy. Od 2013 roku jestem członkiem Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie oraz stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie kształcenia na psychoterapeutę (1 etap kształcenia – Program Pomocy Psychologicznej -300 godz.) – szkolenie oparte na założeniach psychoterapii Gestalt).

Korzystam z superwizji zespołowej w Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0, a także indywidualnej w nurcie psychoterapii Gestalt.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam zarówno w korporacjach międzynarodowych – (obszar bankowości), w fundacjach i stowarzyszeniach a także we współpracy z firmami szkoleniowo-doradczymi.

Wybrane szkolenia i certyfikacje w obszarze pracy terapeutycznej:
3-letnia Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (Dojrzewalnia – Program Partner Polskiego Towarzystwa Psychologicznego); Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) – I stopień; Kurs terapii tańcem i ruchem w Instytucie DMT – Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem; kurs Analizy Transakcyjnej w BoWarto – Akademia Analizy Transakcyjnej, zakończony Certyfikatem AT 101; Porozumienie bez Przemocy w szkole”, kurs doskonalący; Roczny Kurs technik terapii tańcem i analizy ruchu w Ośrodku Terapii Tańcem i Ruchem IBA;, udział w warsztatach “Dawanie Opcji – Tematy ruchowe Laban/Bartenieff w improwizacji; “Ciało i Ruch w Pracy z Emocjami”.