Centrum psychologii i psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

Badanie zaburzeń osobowości (test SCID)

W czym może pomóc diagnoza osobowości?

Dzięki diagnozie osobowości dowiesz się, jak funkcjonujesz w relacjach i jaki jest Twój rys lub typ osobowości. Profil osobowości wskazuje obszary, w których utrwalone i sztywne schematy mogą utrudniać satysfakcjonujące funkcjonowanie w relacjach. Diagnoza osobowości może być pierwszym krokiem do zmiany nieadaptacyjnych wzorców zachowań w bliskich relacjach i rozwoju osobowości w procesie psychoterapii.

Dla kogo jest diagnoza osobowości?

  • dla każdej osoby dorosłej, która chce sprawdzić swój profil osobowości,
  • dla osób, które mierzą się z trudnościami w obszarze osobowości (np.: trudności w bliskich relacjach, zachowania związane z agresją lub autoagresją, impulsywność, unikanie bliskich relacji, poczucie bycia odrzucanym/niezrozumianym przez otoczenie),
  • dla osób, które chcą uzyskać diagnozę zaburzenia osobowości i opinię psychologiczną w tym zakresie,
  • dla każdego, kto chce lepiej poznać siebie i swój wzorzec funkcjonowania w relacjach.

Jak wygląda diagnoza osobowości w Centrum Psychologii i Psychoterapii Inteligentny Trening 2.0

  1. Pierwszym krokiem jest konsultacja i wywiad psychologiczny (30-40 minut) – psycholog przedstawi Ci plan diagnozy i przeprowadzi wywiad – możesz spodziewać się pytań m.in.: o styl życia, funkcjonowanie w różnych środowiskach i relacjach (rodzinnych, towarzyskich, zawodowych), a także dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania w relacjach z innymi. 
  2. Następnie psycholog przeprowadzi z Tobą badanie kwestionariuszem SCID-5 wykorzystywanym do diagnozy profilu osobowości (60 minut).
  3. Po przeprowadzonym badaniu psycholog wstępnie omówi wyniki badania i zarekomenduje dalszy plan działania, adekwatny do wyniku badania oraz informacji zebranych w wywiadzie – np. wizyta u lekarza psychiatry, podjęcie psychoterapii indywidualnej/grupowej, dodatkowe konsultacje psychologiczne/inne badania (30-40min)
  4. W ramach diagnozy osobowości otrzymasz także pisemną opinię psychologiczną – w ciągu 3 dni roboczych od daty ostatniego badania/spotkania z psychologiem diagnostą.

 

Czas trwania diagnozy to ok. 140 minut (na jednym lub dwóch spotkaniach z psychologiem). Koszt całego procesu diagnozy to 600 zł.

Zarezerwuj swój termin na diagnozę osobowości na stronie Booksy lub poprzez aplikację.